Who is Dr. Edward Cassar Delia? Dr. Edward Cassar Delia is a general election candidate representing the Labour party on the second and third districts. He is the son of Joseph Cassar Delia, a family medical practitioner and Dorothy (née Serracino). He was raised in Żabbar and Marsascala, together with his siblings. He obtained his education from De La Salle College in Cospicua, and the Junior Lyceum in Verdala, also in Cospicua. He played football and basketball in his formative years, also practising bodybuilding, having competed in a national championship in the early nineties. Cassar Delia studied at the University of Malta, where he met his future spouse, Dorothy. Following his graduation from the University of Malta, he won several scholarships to study abroad. These were paramount for his professional development and specialisation in Orthopaedic Traumatology and Physical Medicine. Some of the doctors he worked with were members of CONI, the Italian National Olympic Committee. During his time living and studying in Rome, he worked extensively with doctors that specialised in Athletic Performance Enhancement and Orthopaedic Rehabilitation. In 1994, he married Dorothy (née Busuttil), and together they have two children, Andrea and Ana. The family lives in Żabbar. Today, Dr. Edward Cassar Delia helps various athletes achieve their optimum athletic performance so as to help them win medals when competing. Dr. Cassar Delia has joined two local football clubs, St. Patrick F.C. of Żabbar and St. George’s F.C. of Cospicua, so as to help their respective athletes improve their physical performance, in view of the start of the 2021/2022 local football league. He also recently partnered up with a foreign football club, Sanremesse Calcio, which is the local Italian football club of the city of Sanremo. His dream is to help all local athletes within all sports to achieve their maximum level of performance so as to start winning medals when competing abroad. He is committed to developing a world class sporting system in Malta and Gozo, enabling athletes and teams to maximise their full sporting potential and reach their optimum level of performance, competing at an international level.

Min hu Dr. Edward Cassar Delia?

Kandidat f’isem il-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss fuq it-tieni u t-tielet distrett.

Bin Joseph Cassar Delia, tabib tal-familja, u Dorothy (née Serracino), huwa trabba f’Ħaż-Żabbar u f’Wied il-Għajn ma’ ħutu. Ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ ta’ De La Salle f’Bormla, u l-“Junior Lyceum” tal-Verdala, ukoll f’Bormla.

Plejer tal-futbol u l-“basketball” f’żgħożitu, ipprattika wkoll il-“bodybuilding”, fejn ikkompeta darba fil-kampjonati nazzjonali fil-bidu tad-disgħinijiet.

Cassar Delia studja fl-Università ta’ Malta, fejn iltaqa’ mal-mara futura tiegħu, Dorothy.

Wara li gradwa mill-Università ta’ Malta, rebaħ diversi boroż ta’ studji differenti barra minn xtutna li kienu ta’ għajnuna kbira għalih u li għenuh jibda jispeċjalizza fl-Ortopedija Trawmatoloġija u l-Mediċina Fiżika.

Filwaqt li kien qiegħed jgħix u jistudja f’Ruma, huwa ħadem id f’id ma’ diversi tobba li jispeċjalizzaw fl-“Athletic Performance Enhancement u Orthopaedic Rehabilitation”, b’uħud minnhom li kienu membri tal-CONI, il-Kumitat Olimpiku Nazzjonali Taljan.

Fl-1994, huwa żżewweġ lil Dorothy (née Busuttil). Huma għandhom żewġt itfal, Andrea u Ana, u jgħixu ħaż-Żabbar.

Messaġġ ta’ ispirazzjoni:

“Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.” – John F. Kennedy, ex-President tal-Istati Uniti.

Għaliex iddeċidejt li tikkontesta mal-Partit Laburista?  

Naħseb li kien hemm żewġ raġunijiet prinċipali. Sa minn meta kont tfajjel kont nesperjenza mill-qrib il-karriera ta’ missieri fil-politika. Stajt nara ta’ kuljum, numru konsiderevoli ta’ nies jirrikorru għall-għajnuna ta’ missieri għall-problemi li kienu qed jiffaċċjaw. Sa minn kmieni għalhekk skoprejt is-sodisfazzjon li wieħed iħoss wara li jkun serva biex għen lill-proxxmu fil-bżonn. Wara kollox dan hu t-tagħlim ta’ Sidna Ġesù Kristu fil-prattika.

It-tieni raġuni hi li meta kont iżgħar stajt nara b’għajnejja u mmiss b’idejja l-ġid vast li kien għamel il-Gvern Laburista tal-1971. Daħħal iċChildren’s Allowance, ħoloq il-pensjoni taż-żewġ terzi, waqqaf il-“minimum wage”, ġab l-ekwilibriju fil-pagi tal-irġiel u n-nisa, flimkien ma’ ruxxmata ta’ benefiċċji għall-familji Maltin u Għawdxin. Minn stat ta’ tbatija biex jgħixu diċenti, l-anzjani tagħna kienu sabu ruħhom sinjuri żgħar.

Il-Gvern Laburista tal-1971 irnexxielu jattira fabbriki u xogħol importanti mill-Ġermanja li għadu jrodd il-ġid lill-ekonomija sal-lum. Ħoloq l-Air Malta. Ġab fuq saqajh lit-turiżmu. Radd lil Malta l-ħelsien komplut u assolut. Dan iż-żmien meraviljuż ta’ tant kisbiet ma setax ma jimpressjonax il-fantażija ta’ ġuvnott bħali.

Xi tħoss li huma l-akbar kisbiet li għamel il-Gvern Laburista fl-aħħar snin?

Fl-opinjoni tiegħi, iċ-Childcare mingħajr ħlas kien mod inġenjuż biex f’qasir żmien l-ekonomija tal-pajjiż issaħħet b’mod straordinarju bid-dħul fil-kamp tax-xogħol ta’ mijiet ta’ nisa.  Illum qed naraw pajjiżi akbar minn Malta jaraw kif jikkupjaw din l-istrateġija.  Il-Gvern Laburista bil-ħolqien ta’ tant impjiegi tajbin irnexxielu jgħolli f’qasir żmien il-livell tal-għajxien tal-poplu Malti u Għawdxi.  Ma nistax ukoll inħalli barra l-passi kbar ‘l quddiem li wettaq il-Gvern Laburista fil-kamp tad-diżabilità.  Irnexxielu wkoll jeqred ħafna mill-burokrazija li kienet qed toħnoq il-kummerċ.

Kif iġġedded il-Partit Laburista tul is-snin?

Nieħu pjaċir ninnota il-kontinwazzjoni u l-konsistenza f’kull fergħa tal-Partit Laburista (żgħażagħ, nisa, anzjani). Ma jaqtgħux is-seminars, il-korsijiet u n-numru kbir ta’ laqgħat li jservu ta’ egħjun friski ta’ proposti u idejat biex il-pajjiż jibqa’ miexi fit-triq tal-progress.  Jekk inħarsu lejn l-avversarji politiċi tagħna, li jiftaħru bis-snin twal u storiċi mit-twaqqif tal-Partit tagħhom, naraw illi l-aħħar żewġ mexxejja ‘instabu’ minn barra l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Wieħed jista’ jgħid illi l-aħħar żewġ mexxejja ġew mit-triq u mhux mill-istrutturi tal-Partit!

X’impressjoni ħadt bid-deċiżjonijiet li ħa Robert Abela fl-aħħar xhur?  

Kull min hu ta’ rieda tajba seta’ jagħraf f’Robert Abela il-baħri qalbieni tal-maltemp. Rajna u għadna naraw, kif pajjiżi b’riżorsi ferm akbar minna, ittrattaw il-problemi li mponiet fuq id-dinja l-pandemija.

Fl-aħħar xhur il-Gvern ta’ Robert Abela ħadem bi pjan u l-poplu sab Gvern attiv u preżenti miegħu.

Hu stqarr, “Aħna ħadna f’dawn l-aħħar xhur forsi l-aktar deċiżjonijiet f’mument iebes u l-aktar deċiżjonijiet iebsin li qatt se jkollna ħtieġa li nieħdu. Iżda għax kellna l-kuraġġ li neħduhom f’mumenti diffiċli llum il-kuraġġ fit-teħid ta’ dawk id-deċiżjonijiet qed jissarraf f’fiduċja u f’ottimiżmu b’konsegwenza tal-pjan li ħdimna bih.”

Fil-fatt ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea, bassar kif l-ekonomija Maltija se tkun qed tikber iktar mill-medja Ewropea u darba u nofs aktar minn dak previst mill-esperti tal-Kummissjoni Ewropea.

Ma’ Robert Abela ħa mmorru ‘l quddiem flimkien mal-poplu b’bażi b’saħħitha biex infasslu l-futur ta’ pajjiżna.

X’inhi l-ħolma tiegħek għal Malta?

Malta aktar ħadranija. Aktar kannizzati bil-fjuri. Aktar b’dehra Mediterranja. Aktar sabiħa. “Parks” ħodor sbieħ jilqgħu l-familji għar-rikreazzjoni tagħhom. Il-Gvern preżenti qed jagħti importanza lill-ambjent, lill-ħdura, l-isbuħija. J’Alla jsib kull kooperazzjoni għax ambjent nadif u sabiħ joħloq atmosfera fejn iċ-ċittadin ikun jista’ jitpaxxa u jserraħ il-menti f’ħajja mgħaġġla li qisu aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed toħloq stress fuq il-bnedmin.

Nixtieq li l-isport, il-kultura u l-arti tal-ispettaklu jiġu mogħtija l-importanza mistħoqqa lilhom u lil min jipprattikahom.

DOKUMENT TA’ POLITIKA NAZZJONALI GĦALL-ISPORTS.
  1. INTRODUZZJONI

F’Malta kien hemm ħafna pjanijiet u programmi biex jiġi żviluppat l-isport fil-passat u xi wħud minn dawn l-isforzi setgħu, direttament jew indirettament, ħallew il-frott internazzjonalment f’ċertu sport li jintlagħab f’timijiet u fuq bażi individwali. Madankollu dejjem kien hemm l-opinjoni popolari li kienet nieqsa fl-isport:

  1. “Policy” xierqa; u
  2. Ir-riżorsi meħtieġa biex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tal-isport fil-kuntest tan-natura xjentifika, kompetittiva u professjonali li qed tiżdied internazzjonalment.

Din il-“policy” qegħda toffri qafas formali, ħolistiku u sistematiku għall-iżvilupp tal-isport f’Malta. Hija bbażata fuq ir-rikonoxximent tar-rwol importanti li għandu l-isport fil-ħajja tal-individwu, il-komunità, in-nazzjon, ir-reġjun u fid-dinja. Il-“policy” madankollu trid titqies aktar bħala proċess aktar milli bħala prodott finali. Hija tfittex li tiggwida t-teħid ta’ deċiżjonijiet fir-rigward tal-iżvilupp tal-isport peress li se jkun soġġett għal modifika u rfinar b’reazzjoni għar-realtajiet soċjali li qed jinbidlu…

Kompli Aqra…

NATIONAL SPORTS POLICY DOCUMENT.
  1. INTRODUCTION

In Malta there have been many plans and programmes to develop sport in the past and some of these efforts may have, directly or indirectly, borne fruit internationally in certain team and individual sports. However there was always the popular opinion that sport lacked:

  1. A proper policy; and
  2. The required resources to facilitate its development in the context of its increasing scientific, competitive and professional nature internationally.

 

This National Sport Policy offers a formal, holistic and systematic framework for the development of sport in Malta. It is based on recognition of the important role which sport plays in the life of the individual, the community, the nation, the region and in the world. The policy however must be seen more as a process rather than…

Continue reading…

BLOG

LEJN SPORT MALTI TA’ SUĊĊESS

It-titjib li rajna fil-faċilitajiet sportivi kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex matul dawn l-aħħar ftit snin kien tabilħaqq impressjonanti. U m’iniex nitkellem biss fuq l-isport l-aktar

Read More »

IL-ĠEJJIENI MIN JAFU!?

Sikwit issib lil min jagħmel din il-mistoqsija meta jkun intilef dak is-sens ta’ direzzjoni li wieħed dejjem ikollu bżonn fil-ħajja. It-tendenza li wieħed jaħseb li

Read More »

LEJN SPORT MALTI TA’ SUĊĊESS

It-titjib li rajna fil-faċilitajiet sportivi kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex matul dawn l-aħħar ftit snin kien tabilħaqq impressjonanti. U m’iniex nitkellem biss fuq l-isport l-aktar

Read More »

Ħaż-Żabbar Pump Track

• Construction takes 3-4 Week• A great solution for tight budgetsand limited space forconstruction• Perfect for Small Neighborhoods Download PDF

Read More »

Promoting Sport In the EU

Sport promotion plays a very important role in supporting the achievement of the recommended levels of physical activity in the European population. The aim of

Read More »

L-Industrija tal-Films f’Malta

Dan l-ahhar il-Gvern Laburista kompla jsahhah l-industrija tal-films f’Malta bil-bini ta’ Sound Studios u aktar atrezzament inidrizzat biex isahhah din l-industrija f’Malta. Daqs mitt sena

Read More »

Gozo, a hidden gem!

If you are looking for a holiday destination, Gozo might be your best bet. The island of Gozo is the second largest island in Malta

Read More »

Contact us